Biodling

Biodling


Bistå Bidra

Lindåsens Bisyssla


Biodlingen kom till våren 2007 mest pga av en dåvarande kollega tyckte att "du som odlar och har höns borde ju börja med bin". Så hösten 2007 invintrades 7 samhällen i svea trågkupor. Sedan dess så har antalet varierat upp till 120 samhällen.

Hösten 2020 invintrades drygt 60 st.


De senaste årens varma, torra somrar har inte direkt varit ekonomiskt gynnsamt  för honungsproduktionen.

Det tog inte långt tid innan jag började fördjupa i drottningodling och avläggarbildning. Dvs göra fler bin.


En bra drottning är det viktigaste i kupan. Utan henne så blir det inte så bra...

Tillgången till drottningar är för många en flaskhals. Jag förösker alltid börja tidigt. Drönare måste finnas för parningen av de nya drottningarna, så drönarramar sitter i året runt i lämpliga kupor. Det betyder att jag kan ha flygande drönare redan kring 15 maj.

SÅ från 15/5 till 15/8 ser jag till att ha kläckfärdiga drottningceller, drottningar för parning i parningskupor och parade, äggläggande drottningar i avläggare. Då kan man alltid lösa de flesta problem som kan upptå i en bikupa.

Honungen


Jag har så långt jag kan försökt undvika tex rapshonung. Den typen av honung är det som mestadels förekommer i honungen som säljs i handeln. I och med att vi fram tills Covid19 har sålt honung på tex Stallarholmens vikingamarknad och Runrikets dag i Täby/Vallentuna så har målet att ha skogs och ängshonung varit viktig. Honungen smakar som Förr.. I de delar av Sverige där Rapsen inte förekommer så har man ju alltid klassisk honung.  


Sedan 2012 tycker jag att den naturliga nektarproduktionen från hagar och skogar har minskat en aning. Förhoppningsvis så är det bara något jag inbillar mig..